Průběh přestavby chráněného bydlení v Polepech

Zde je krátká fotodokumentace z rekonstrukce chráněného bydlení v Polepech.

Vrátit se zpět