Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Chráněné bydlení Polepy

Posláním sociální služby chráněné bydlení je umožnit osobám s mentálním postižením žít důstojný život v přirozeném prostředí, podporovat jejich maximální možnou adaptaci do intaktní společnosti a provázet je na cestě k co největší samostatnosti ve všech oblastech života.

Chráněné bydlení umožňuje klientům žít srovnatelným způsobem života jako jejich vrstevníci a kamarádi a zajišťuje maximální míru individualizace pomoci a podpory klientům.

Vedoucí CHB

Bc. Jana Velíšková

Identifikátor

4746258

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování)
u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

19 – 45 let

V případě, že stávající klient dosáhne věku 45 let a jeho nepříznivá sociální situace trvá
a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může mu být služba poskytována
i nadále

Kapacita

6 lůžek

Pin

Služba je poskytována v budově ZVONEČEK BYLANY, Polepy 169, 280 02 Polepy

Time

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně
Sazebník úhrad

(platný od 1. 9. 2022)

Ubytování
3 lůžkový pokoj170 Kč/den

Stravování

Strava za den v Kč Režie 10% v Kč 90% úhrady v Kč
Snídaně35,00 Kč3,50 Kč31,50 Kč
Přesnídávka20,00 Kč2,00 Kč18,00 Kč
Oběd75,00 Kč7,50 Kč67,50 Kč
Svačina15,00 Kč1,50 Kč13,50 Kč
Večeře45,00 Kč4,50 Kč40,50 Kč
Celkem190,00 Kč19,00 Kč171,00 Kč
Péče
100 Kč/hod