Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Důležité informace

Máte zájem o naši službu/o naše služby? Jak postupovat
Doporučujeme prostudovat naše webové stránky www.zvonecekbylany.cz, kontaktujte naše sociální pracovnice a domluvíme se na dalším postupu.

 • elektronicky emailem na adresu: vera.babulakova@uspbylany.cz, jana.veliskova@uspbylany.cz
 • telefonicky na tel. č. 321 610 434
 • přímo u nás na adrese: Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb, Pod Malým vrchem 1378, Český Brod ve dnech pondělí-pátek od 8.00 do 15.30 hodin. Doporučujeme raději dopředu kontaktovat sociální pracovnice z důvodu jejich případně možné nepřítomnosti vzniklé jinými pracovními povinnostmi či čerpáním řádné dovolené.

1) Pro využívání služeb Zvonečku Bylany je nejdříve nutné vyplnit žádost o poskytování sociální služeb, podepsat a zaslat/osobně předat na adresu Zvonečku Bylany. Pokud si nevíte rady, kontaktujte prosím jednu z našich sociálních pracovnic.

2) Domluvíte se na dalším postupu přímo se sociálními pracovnicemi našeho zařízení, která Vás budou kontaktovat s tím, že:

 • Upřednostňujeme osobní kontakt – navštivte nás a prohlídněte si naše služby a prostory
 • Zrealizujeme sociální šetření
 • Ve vzájemné spolupráci projednáme, zda jsou námi poskytované sociální služby pro Vás vhodné, zda poskytujeme pro Vás vhodnou podporu, popř. péči na základě společně stanovených osobních cílů.
 • V případě předběžné dohody, která by mohla směřovat až k plánovanému uzavření smlouvy a poskytování našich služeb Vás požádáme o dodání dalších dokumentů (rozhodnutí o důchodu, příspěvku na péči atd)– s vyplněním Vám ráda pomůže sociální pracovnice.
 • Na základě proběhlého jednání a zhodnocení přijetí budete v případě vzájemné dohody vyplývající z toho, že naše sociální služba je pro Vás vhodnou službou, zařazen/a do evidence pořadníku zájemců o službu, popř. budete informován o vyřazení či odmítnutí.
 • V případě, že nebudete přijat/a, budete informován/a o zákonných důvodech, které k tomu vedly (viz. Kritéria odmítnutí zájemce o službu), včetně dalších možností – podpora při hledání jiné sociální služby, průběžné informace o stavu žádosti v evidenci pořadníku zájemců o službu z důvodu současné nedostatečné kapacity apod.
 • V průběhu celého jednání Vám zajistíme základní sociální poradenství k získání dostatečných informací a dalších kontaktů.

Pro lepší orientaci umožňuje zařízení zájemci zkušební pobyt. Cílem je bližší seznámení potencionálního klienta s provozem a úrovní poskytovaných služeb.

Kritéria odmítnutí zájemce o službu a) z důvodu zdravotního stavu zájemce
poskytnutí sociální služby se vylučuje dle § 36 písm. a),b),c) vyhlášky 505 / 2006:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutního infekčního onemocnění
 • osobám s mentálním postižením kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči z důvodu výrazného snížení sluchových a zrakových schopností
 • osobám se závislostí na návykových látkách (alkoholici, drogově závislí apod.)
 • osobám s výraznějšími poruchami chování a duševními poruchami, zejména s agresivními nebo autoagresivními projevy, které není možné dostatečně zvládnout psychofarmaky a chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám s těžkými poruchami chování, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled asistenta
 • osobám s těžkými poruchami osobnosti (disociální, schizoidní, paranoidní, s násilnickými sklony apod.)
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře

Při sociálním šetření předloží zájemce o službu poskytovateli posudky o zdravotním stavu od registrujícího praktického lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost, ze kterého je zřejmé, že netrpí takovým zdravotním stavem, který by vylučoval poskytnutí služby.

b) Z důvodu nedostatku kapacity požadované služby
Zájemci je podána informace o možnosti zařazení do Pořadníku čekatelů.

c) Zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
Poskytovatel při prvním kontaktu se zájemcem sdělí, že tuto službu neposkytuje.

d) Pokud poskytovatel vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlášení změn

Žádáme, aby veškeré změny osobních údajů, které se týkají poskytované služby, byly nahlášeny nejpozději do 8 dnů od vzniku změny. Změny je nutné nahlásit sociálním pracovnicím Zvonečku Bylany.

V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnice na telefonním čísle 321 610 434.


Registrované služby

Registr poskytovatelů sociálních služeb - Zvoneček Bylany