|

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Zásady

Za každých okolností musí zachovávat lidskou důstojnost těch, kteří službu užívají. Vychází s individuálních potřeb klientů, aktivizuje je, posiluje a motivuje. Zachovává respekt k potřebám klientů individuálním přístupem, dle osobních potřeb, zájmů a přání klienta, ve spolupráci mezi zařízením, klientem a jeho rodinou. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, tak aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Vrátit se zpět