|

AKTUALIZOVANÝ POSTUP PRO APLIKACI NÁVŠTĚV U KLIENTŮ OD 25.5.2020

Od pondělí 25. 5. 2020 budou umožněny návštěvy v objektu Pod Malým vrchem 1378 za následujících podmínek (dle Doporučeného postupu MPSV č.10/2020):

  • Kontakt mezi klientem a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
  • Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách (zahrada Zvonečku), případně (např. při nepříznivém počasí) ve vstupní hale – pouze však mimo ordinační dobu lékaře ORL či psychiatrické ambulance (ORL: úterý 8 – 15 hod, pátek 7:30 – 13 hod; psych. ambulace: čtvrtek 8:30 – 12 // 12:30 – 16 hod).
  • Návštěvy bude poskytovatel koordinovat tak, aby nedocházelo k vysoké koncentraci cizích lidí na jednom místě.Je požadováno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
  • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Dezinfekční gel a jednorázové roušky budou k dispozici u vstupu.
  • Každá navštěvující osoba bezodkladně vyplní a podepíše čestné prohlášení a seznámení s pravidly návštěv, bez vyplněného prohlášení a podepsaného seznámení s pravidly návštěv nebude návštěva umožněna. Za osoby nezletilé vyplní právní zástupce nebo opatrovník. Formuláře budou k dispozici ve vstupní hale.
  • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Klient při návštěvě používá roušku, pracovníci mu poskytují adekvátní míru podpory.
  • Vstupní hala je pravidelně dezinfikována prostorovou dezinfekcí (ozonovou), povrchy jsou otírány dezinfekcí
  • V objektech CHB (Bylany, Polepy) budou návštěvy probíhat ve venkovních prostorách, v případě nepříznivého počasí ve vstupní chodbě (bude zajištěna možnost posezení), formuláře navštěvujícím osobám předá službukonající personál.
Vrátit se zpět