|

Zvonečkové posvícení

Zvonečkové posvícení , dne 21.9. 2012 (v pátek) od 14 hodin na zahradě Zvonečku. Program: Zahájení, Vystoupení účinkujících z muzikálu Děti ráje, Vystoupení klientů Zvonečku, Hudební produkce – REBEL ROCK

Vrátit se zpět