|

Žena regionu

Letos proběhl 9. ročník celostátního projektu Žena regionu, do kterého jsou nominovány ženy, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají druhým a zároveň zvládají vše skloubit s péčí o rodinu.

Jednou z nominovaných se stala i naše paní ředitelka Ing. Iveta Blažková, která se v anketě dostala mezi první desítku žen ve Středočeském kraji. Právem jí náleží uznání a ocenění za celoživotní poslání pomáhat druhým, kteří neměli tolik štěstí v životě, aby se mohli o sebe postarat sami. Je stále plná energie a optimismu, úsměv na tváři ji nikdy nechybí a má jej pro všechny – zdravé i nemocné.

Za celou organizaci gratulujeme a děkujeme, že Vás máme.

Vrátit se zpět