|

Ukončení tanečního kurzu aneb když naši klienti tančí

Kurz „Jedinečné taneční“ vyvrcholil v sobotu 18.1. 2020 věnečkem, který se konal v kulturním domě v Hlízově. Sešli se zde nejen všichni účastníci kurzu se svými tanečními mistry,ale také jejich rodiny a všichni příznivci tohoto projektu. Všichni účastníci kurzu dostali na památku Pamětní list s dárkem.Večer se všem moc líbil a mnoho klientů si odnáší nové sociální kontakty, které prostřednictvím tohoto kurzu navázali. Pracovnici Zvonečku, paní Bc. Skalové, děkujeme za koordinaci akce a doprovody klientů.

Vrátit se zpět