Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Týdenní stacionáře

Pobytová služba poskytovaná v pracovních dnech nepřetržitě od pondělí 7.00 hod do pátku 19.00 hod, v areálu Zvoneček Bylany v Českém Brodě. O sobotách, nedělích a svátcích se služba neposkytuje a klienti zůstávají ve svém domácím prostředí. V rámci služby je poskytováno ubytování, strava a základní služby. Pro ubytování k dispozici dvou a třílůžkový pokoj s koupelnou a WC, společenská místnost s jídelnou, kuchyňkou. Klient má možnost využívat rehabilitaci, relaxační místnost, venkovní bazén a zahradu.

Činnosti klientů se provádějí podle sestaveného Individuálního plánu klienta. Při jeho sestavování se vychází z potřeb, zájmů a přání klienta ve spolupráci rodiny klienta a klíčového pracovníka, který při plnění těchto cílů klientovi napomáhá. Po dobu poskytování služby zajišťována péče výchovná, zdravotní. Na požádání klienta možno spolupracovat při zajišťování vzdělávání, nácvik různých životních situací, sebeobsluhy a dalších činností běžného života.

Identifikátor

7605862

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování) u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

3 – 45 let (V případě, že stávající klient dosáhne věku 45 let a jeho nepříznivá sociální situace trvá a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může mu být služba poskytována i nadále)

Kapacita

3 lůžka

Pin

Služby jsou poskytovány v zařízení ZVONEČEK BYLANY, Pod Malým vrchem 1378 v Českém Brodě


Time

Služby jsou poskytovány od pondělí 7.00 hod.do pátku 19.00 hod.
Ve dnech pracovního klidu tyto osoby zůstávají ve vlastním domácím prostředí.

Sazebník úhrad

(platný od 1. 9. 2022)

Ubytování
1 lůžkový pokoj230 Kč/den
2 lůžkový pokoj200 Kč/den
3 lůžkový pokoj170 Kč/denStravování

Strava za den v Kč Režie 35% v Kč 65% úhrady v Kč
Snídaně35,00 Kč12,25 Kč22,75 Kč
Přesnídávka20,00 Kč7,00 Kč13,00 Kč
Oběd75,00 Kč26,25 Kč48,75 Kč
Svačina15,00 Kč5,25 Kč9,75 Kč
Večeře45,00 Kč15,75 Kč29,25 Kč
Celkem190,00 Kč66,50 Kč123,50 Kč
Péče
75% příspěvku na péči