Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Týdenní stacionáře

Pobytová služba poskytovaná v pracovních dnech nepřetržitě od pondělí 7.00 hod do pátku 19.00 hod, v areálu Zvoneček Bylany v Českém Brodě. O sobotách, nedělích a svátcích se služba neposkytuje a klienti zůstávají ve svém domácím prostředí. V rámci služby je poskytováno ubytování, strava a základní služby. Pro ubytování k dispozici dvou a třílůžkový pokoj s koupelnou a WC, společenská místnost s jídelnou, kuchyňkou. Klient má možnost využívat rehabilitaci, relaxační místnost, venkovní bazén a zahradu.

Činnosti klientů se provádějí podle sestaveného Individuálního plánu klienta. Při jeho sestavování se vychází z potřeb, zájmů a přání klienta ve spolupráci rodiny klienta a klíčového pracovníka, který při plnění těchto cílů klientovi napomáhá. Po dobu poskytování služby zajišťována péče výchovná, zdravotní. Na požádání klienta možno spolupracovat při zajišťování vzdělávání, nácvik různých životních situací, sebeobsluhy a dalších činností běžného života.

Identifikátor

7605862

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování) u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

3 – 45 let (V případě, že stávající klient dosáhne věku 45 let a jeho nepříznivá sociální situace trvá a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může mu být služba poskytována i nadále)

Kapacita

3 lůžka

Pin

Služby jsou poskytovány v zařízení ZVONEČEK BYLANY, Pod Malým vrchem 1378 v Českém Brodě


Time

Služby jsou poskytovány od pondělí 7.00 hod.do pátku 19.00 hod.
Ve dnech pracovního klidu tyto osoby zůstávají ve vlastním domácím prostředí.

Sazebník úhrad

Ubytování
1 lůžkový pokoj160 Kč/den
2 lůžkový pokoj140 Kč/den
3 lůžkový pokoj130 Kč/den
Stravování
Snídaně30,00 Kč
Přesnídávka15,00 Kč
Oběd52,50 Kč
Svačina15,00 Kč
Večeře37,50 Kč
Celkem150,00 Kč
Péče
75% příspěvku na péči