Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Chráněné bydlení Polepy

Posláním sociální služby chráněné bydlení je umožnit osobám s mentálním postižením žít důstojný život v přirozeném prostředí, podporovat jejich maximální možnou adaptaci do intaktní společnosti a provázet je na cestě k co největší samostatnosti ve všech oblastech života.

Chráněné bydlení umožňuje klientům žít srovnatelným způsobem života jako jejich vrstevníci a kamarádi a zajišťuje maximální míru individualizace pomoci a podpory klientům.

Vedoucí CHB

Bc. Jana Velíšková

Identifikátor

4746258

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování)
u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

19 – 45 let

V případě, že stávající klient dosáhne věku 45 let a jeho nepříznivá sociální situace trvá
a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může mu být služba poskytována
i nadále

Kapacita

6 lůžek

Pin

Služba je poskytována v budově ZVONEČEK BYLANY, Polepy 169, 280 02 Polepy

Time

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně

Sazebník úhrad

Ubytování
3 lůžkový pokoj130 Kč/den
Stravování
Snídaně29,00 Kč
Přesnídávka12,40 Kč
Oběd46,60 Kč
Svačina17,60 Kč
Večeře39,40 Kč
Celkem145,00 Kč
Péče
100 Kč/hod