|

Poděkování

Velký dík ředitelce p. Blažkové a celému kolektivu Zvoneček Bylany v Českém Brodě. Všem moc děkuji za mého syna Martina Turečka, který žil v Českém Brodě 13 let a byl velmi spokojený. Velká péče mu byla poskytnuta i v posledních dnech jeho života.

Jiří Tureček Pardubice 20.1.2016

Vrátit se zpět