Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Odlehčovací služba

Pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

V rámci služby je poskytováno: ubytování, strava a základní služby - vždy podle potřeb klienta, např. pomoc při hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Identifikátor

4053970

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování) u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

3 – 45 let

Kapacita

5 lůžek

Pin

Služby jsou poskytovány v zařízení ZVONEČEK BYLANY, Pod Malým vrchem 1378 v Českém Brodě


Time

Služba je poskytována na určitou, přechodnou dobu nepřetržitě 24 hodin denně
Maximální délka pobytu je 3 měsíce

Sazebník úhrad

(platný od 1. 1. 2021)

Ubytování
1 lůžkový pokoj180 Kč/den
2 lůžkový pokoj160 Kč/den
3 lůžkový pokoj150 Kč/denStravování

Strava za den v Kč Režie 35% v Kč 65% úhrady v Kč
Snídaně30,00 Kč10,50 Kč19,50 Kč
Přesnídávka15,00 Kč5,25 Kč9,75 Kč
Oběd70,00 Kč24,50 Kč45,50 Kč
Svačina15,00 Kč5,25 Kč9,75 Kč
Večeře40,00 Kč14,00 Kč26,00 Kč
Celkem170,00 Kč59,50 Kč110,50 Kč
Péče
120 Kč/hod