|

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Vážení rodiče a opatrovníci,

od 1. 6. 2021 jsou opět umožněny návštěvy, odvozy a návraty klientů do a z domácního prostředí, dále se otevírá odlehčovací služba. Týdenní a Denní stracionář se vrací do původního režimu.

Klienti, kteří mají alespoň jedno očkování mohou volně odjíždět na návštěvy domů, mohou přijímat návštěvy, a to v prostorách vstupní haly s respirátorem FFP2 nebo na zahradě.

Klienti odlehčovací služby při nástupu předloží PCR test nebo doklad o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, na které se vztahuje 90denní ochranná lhůta.

Pokud klient neprodělal Covid-19 a není v 90denní ochranné lhůtě nebo není očkovaný, půjde po pobytu v domácím prostředí do karantény na dobu 5 dnů, poté mu bude proveden antigenní test.

  • vstup do budovy je umožněn pouze s nasazeným respirátorem FFP2
  • ve vstupní hale je Vám k dispozici dezinfekce
  • před vstupem do budovy zazvoňte na III. oddělení a vyčkejte příchodu zdravotního personálu
  • klienta předává i přebírá službu konající personál ve vstupní hale

Doporučení a opatření, které budeme vyžadovat při návštěve klienta: ve vstupní hale prosíme o dodržování rozestupů nejméně 2 metry.

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ NAŠICH DOPORUČENÍ A OPATŘENÍ.

Nezapomeňte včas přihlásit, popřípadě odhlásit stravu na tel. čísle 321 610 434 (kancelář sociálních pracovnic).

Hezké dny Vám přeje za kolektiv zaměstnanců Zvonečku Bylany Ing. Iveta Blažková, ředitelka

Vrátit se zpět