|

Doporučení pro návštěvy klientů pobytových služeb Zvonečku Bylany

  • Zájemce o návštěvu kontaktuje sociální pracovnice – domluvení individuálních podmínek průběhu konkrétní návštěvy: Bc. Jana Velíšková, 731 615 651, e-mail: jana.veliskova@uspbylany.cz
  • návštěvy možné v počtu nejvýše 2 osob u jednoho klienta služby ve stejný čas,
  • návštěvě je změřena teplota (nevpuštění při teplotě 37 ° C a vyšší),
  • návštěva podepisuje čestné prohlášení (dotazování na symptomy respiračních onemocnění, nevpuštění při uvedení symptomů),
  • návštěva musí mít respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (dostupnost respirátorů v síti lékáren, návštěva si respirátory zajistí sama). Kontrola dodržování doporučených opatřeních, bude kontrolováno personálem ve službě.
  • návštěvy probíhají ve venkovních prostorách, jako jsou např. zahrady, terasy, pergoly,
  • při nepříznivém počasí návštěvy mohou probíhat pouze ve vstupní hale, a to pouze ve středu a v sobotu a v neděli, a to v časovém úseku od 13.00 hodin do 16.00 hodin
  • u klientů, kteří jsou v karanténě, není návštěva možná (výjimku může povolit statutární zástupkyně organizace např. při výrazném zhoršení psychického stavu nebo terminálním stadiu nemoci),
  • doporučení pro návštěvy – zvýšená dezinfekce rukou v průběhu návštěvy (dezinfekce je u poskytovatele k dispozici),
  • délka trvání návštěvy – max. 45 minut

Děkujeme návštěvám za dodržování výše uvedených doporučení.

V Českém Brodě 5. 12. 2020 Ing. Iveta Blažková, ředitelka

Vrátit se zpět