Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Denní stacionáře

Ambulantní služba, denně, od pondělí do pátku, v době od 7.00 hod do 19.00 hod, dle potřeb a zájmu klienta, po té se klient vrací do svého domácího prostředí. V uvedené době je zajištěna péče zdravotní, výchovná a poradenská. Klient má možnost začlenit se do vzdělávacích aktivit, k relaxaci využívat rehabilitaci, venkovní bazén, relaxační místnost, tělocvičnu a zahradu. Zázemím klientů je společenská místnost s jídelnou, kuchyňkou a sociální zařízení. Poskytuje se v areálu Zvoneček Bylany v Českém Brodě.

V rámci služby je poskytována strava a základní služby.

Denní aktivity klientů sestavovány podle potřeb, osobních cílů, zájmů či přání klientů a evidovány v Individuálním plánu klienta. Součástí nabídky je pomoc a podpora při školním vzdělávání, možnost společenského, kulturního a sportovního vyžití, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí.

Identifikátor

4573207

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování) u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

3 – 45 let

Kapacita

4 klienti

Pin

Služby jsou poskytovány v zařízení ZVONEČEK BYLANY, Pod Malým vrchem 1378 v Českém Brodě


Time

Služby jsou poskytovány od pondělí 7.00 hod.do pátku19.00 hod.
Klient se odpoledne nebo večer vrací do vlastního domácího prostředí.

Sazebník úhrad

(platný od 1. 2. 2023)

Stravování

Strava za den v Kč Režie 35% v Kč 65% úhrady v Kč
Snídaně40,00 Kč14,00 Kč26,00 Kč
Přesnídávka20,00 Kč7,00 Kč13,00 Kč
Oběd105,00 Kč36,75 Kč68,25 Kč
Svačina20,00 Kč7,00 Kč13,00 Kč
Večeře50,00 Kč17,50 Kč32,50 Kč
Celkem235,00 Kč82,25 Kč152,75 Kč
Péče
135 Kč/hod při čerpání více jak 80 hod. za měsíc
155 Kč/hod při čerpání méně jak 80 hod. za měsíc