Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Chráněné bydlení Bylany

Posláním sociální služby chráněné bydlení je umožnit osobám s mentálním postižením žít důstojný život v přirozeném prostředí, podporovat jejich maximální možnou adaptaci do intaktní společnosti a provázet je na cestě k co největší samostatnosti ve všech oblastech života.

Chráněné bydlení umožňuje klientům žít srovnatelným způsobem života jako jejich vrstevníci a kamarádi a zajišťuje maximální míru individualizace pomoci a podpory klientům.

Vedoucí CHB

Mgr. Marie Žertová

Identifikátor

4746258

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování)
u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

19 – 45 let

V případě, že stávající klient dosáhne věku 45 let a jeho nepříznivá sociální situace trvá
a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může mu být služba poskytována
i nadále

Kapacita

12 lůžek

Pin

Služba je poskytována v budově ZVONEČEK BYLANY, Bylany 26, 282 01 Chrášťany

Time

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně
Sazebník úhrad

(platný od 1. 1. 2021)

Ubytování
1 lůžkový pokoj180 Kč/den
2 lůžkový pokoj160 Kč/den


Stravování

Strava za den v Kč Režie 10% v Kč 90% úhrady v Kč
Snídaně30,00 Kč3,00 Kč27,00 Kč
Přesnídávka18,00 Kč1,20 Kč16,80 Kč
Oběd55,00 Kč5,50 Kč49,50 Kč
Svačina17,00 Kč1,70 Kč15,30 Kč
Večeře45,00 Kč4,50 Kč40,50 Kč
Celkem165,00 Kč16,50 Kč148,50 Kč
Péče
100 Kč/hod