Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Chráněné bydlení Bylany

Život klientů v chráněném bydlení se podobá životu jejich vrstevníků, škola, zaměstnání, péče o domácnost, společenské, kulturní a sportovní akce. Klienti vykonávají dle svých možností a dovedností pomocné práce, ve volném čase se věnují svým zájmům a zálibám, mohou využívat nabídky vícedenních rekreací , apod.

Identifikátor

4746258

Cílová skupina

Osoby s  mentálním postižením
Osoby s  kombinovaným postižením

Kombinovaným postižením (multihandicapem) rozumíme kombinaci mentálního a jiného druhu postižení (smyslové, tělesné poruchy, vady řeči, autismus, poruchy chování)
u jednoho jedince.

Věková struktura cílové skupiny

19 – 45 let

V případě, že stávající klient dosáhne věku 45 let a jeho nepříznivá sociální situace trvá
a i nadále předpokládá poskytování sociální služby, může mu být služba poskytována
i nadále

Kapacita

12 lůžek

Pin

Služba je poskytována v budově ZVONEČEK BYLANY, Bylany 26, 282 01 Chrášťany

Time

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně

Sazebník úhrad

Ubytování
1 lůžkový pokoj160 Kč/den
2 lůžkový pokoj140 Kč/den
Stravování
Snídaně29,00 Kč
Přesnídávka12,40 Kč
Oběd46,60 Kč
Svačina17,60 Kč
Večeře39,40 Kč
Celkem145,00 Kč
Péče
100 Kč/hod